Конкурсы, стипендии

Regulamin

XV Polonijnych Warsztatów Artystycznych

Przedbórz – Góry Mokre  2013

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I.  Organizatorzy:

– Towarzystwo  im.  Marii  Konopnickiej  w  Górach  Mokrych

– Miejski  Dom  Kultury w  Przedborzu

– Urząd  Miejski  w  Przedborzu

II. Cel  imprezy:

Celem warsztatów jest współpraca ze środowiskami polonijnymi, doskonalenie umiejętności w różnych dziedzinach sztuki /śpiew, taniec, aktorstwo/, integracja środowiska polonijnego, kultywowanie języka polskiego, konfrontacja różnorodnych form i metod prowadzenia działalności artystycznej w środowisku polonijnym.

III. Uczestnictwo:

Warsztaty są adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z rodzin polskich, uzdolnionych w kierunkach: tańca, śpiewu i recytacji  z Ukrainy i Białorusi  oraz do osób przebywających czasowo w Polsce z wyżej wymienionych państw.

Uczestnicy mogą prezentować swoje umiejętności indywidualnie lub zespołowo w formie programów artystycznych, recitali, koncertów.

Warsztaty prowadzić będą wybitni polscy  muzycy, śpiewacy, aktorzy.

W ub. latach warsztaty prowadzili: Violetta Villas, Stanisław Mikulski, Wojciech Siemion, Sława Przybylska, Barbara Krafftówna i in.

Programy będą oceniane przez komisję, która przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe.

IV. Termin  i  miejsce  imprezy:     30.04 – 6.05.2013 r.,  Przedbórz

Przyjazd uczestników w dn. 30.04.2013 r.

Zgłoszenia  na załączonych kartach należy  przesłać  w terminie do 12.04.2013 r.  na  adres:

Towarzystwo im. Marii Konopnickiej

Góry Mokre 2

97 – 570 Przedbórz

woj. łódzkie

Tel.  +48 44  781  25  15 ;   fax   781 – 21 – 80

e-mail : mdk_przedborz@o2.pl

VI. 0rganizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki     oraz  przejazd autokarami z  Warszawy i Medyki do Przedborza i z powrotem.

Serdecznie zapraszamy

Содержание

REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

w Krakowie (Polska)

ogłasza konkurs na

STYPENDIUM NAUKOWE

z Funduszu Królowej Jadwigi

na rok akademicki 2013/2014

O stypendium mogą ubiegać się pracownicy naukowi i doktoranci wyższych uczelni z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich.

Wniosek o stypendium powinien zawierać:

–        podanie do JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

                                             –        wypełniony formularz zgłoszeniowy

                                            –        spis publikacji

–        program badań naukowych do zrealizowania w czasie pobytu na stypendium w Krakowie

–        wskazana rekomendacja od pracownika naukowego UJ

–        curriculum vitae

–        kserokopię strony paszportowej ze zdjęciem.

Stypendysta Funduszu Królowej Jadwigi otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie, zakwaterowanie w domu studenckim oraz podstawową opiekę zdrowotną.

Dokumenty należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2012 roku na adres:

Biuro Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, Polska

z dopiskiem na kopercie: Fundusz Królowej Jadwigi.

Fundusz zastrzega sobie prawo rozesłania tylko pozytywnych decyzji.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji UJ, tel. +48 12 430 10 12,

fax +48 12 430 10 30,

Więcej informacji:  www.uj.edu.pl/funduszestypendialne

e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl